Ondanks dat Scouting een van de meest goedkope vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen is, is het betalen van de contributie of het kampgeld voor sommige ouders een knelpunt. Het is niet haalbaar en financieel gezond om daar als vereniging je contributie op af te stemmen. Wel zijn er verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken.

De regelingen die Scouting voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maken kun je zien als een vangnet. Biedt de ene regeling in het specifieke geval geen uitkomst dan kun je aanspraak maken op de andere regeling.

Subsidieregeling van de gemeente
Gemeente Oss heeft een regeling die minima tegemoet komt in de kosten van een sport of hobby. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke regeling geldt als norm een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsuitkering. De aanvraag moet gedaan worden door (de ouders van) het lid en moet worden gedaan bij de gemeente  Oss.

Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds
Het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds is een landelijke organisatie die sport of cultuur voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maakt. De gemeente Oss is  aangesloten bij deze fondsen, via de website kan bij de gemeente Oss een aanvraag worden ingediend.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Waar een eigen regeling, ondersteuning van de gemeente of bijdrage van het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds helpt ongeveer 100.000 kinderen per jaar. Een aanvraag kan gedaan worden door een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijk team die de situatie van het betreffende kind kent. Via de afdeling aanvragen van het Nationaal Fonds Kinderhulp kun je checken welke organisatie(s) in jouw woonplaats de aanvraag kan verzorgen.

Eigen regeling in de groep
Als het niet lukt om via gemeente, Jeugd Sport Fonds, Jeugd Cultuurfonds of Nationaal Fonds Kinderhulp een regeling te treffen dan kan er een beroep worden gedaan op de regeling van de eigen groep.

Per jeugdlid kan een korting van €50 per lid worden aangevraagd, dit bedrag wordt door het bestuur elk jaar opnieuw bepaald. De korting die is aangevraagd geldt voor een jaar, hierna moet de aanvraag opnieuw worden ingediend.

Om  in aanmerking komen voor de regeling dan wordt er een tegenprestatie gevraag. Hierbij moet gedacht worden aan het  collecteren voor Jantje Beton of een andere activiteit ten bate van de Titus Brandsma groep.

Het bestuur beoordeelt elke aanvraag en bekijkt of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Scroll to top