Gedragscode

Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Via deze link kunt u de gedragsregels downloaden: Gedragscode

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via vertrouwenspersoon@titusbrandsmagroep.org

Scroll to top