Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt al meer dan 100 jaar een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren

Maar wat is Scouting nu precies? Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud bent. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij onze scoutinggroep. Bij scouting wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. De jongste speltakken spelen hun spel in een thema. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de leeftijd worden de activiteiten uitdagender en wordt de zelfstandigheid groter. Zo leren de oudere kinderen bijvoorbeeld hoe ze een vuur moeten maken en diverse tochttechnieken, verschillende klimtechnieken en kanoën.

Scouting Titus Brandsmagroep

De scouting Titus Brandsmagroep is een  dynamische organisatie waar wekelijks een zeer gevarieerd programma wordt voorbereid. Een hecht leidingteam van ruim 20 personen verzorgt wekelijks afwisselende en uitdagende programma's voor de opkomsten in de diverse leeftijdscategorieën. Elk jaar gaan we op zomerkamp, hebben we meerdere logeerweekenden en regioactiviteiten.

Geschiedenis van de Titus Brandsmagroep

In februari 1945 werd onze groep opgericht en wij waren daarmee de tweede groep van de Katholieke Verkenners die er in Oss bestond. De groep moest een naam krijgen en er is gekozen voor een toen erg bekend persoon: Pater Titus Brandsma.

Het ontstaan van onze groep is echter naar een eerdere datum terug te voeren. In 1943, toen de beweging verboden was door de Duitse bezetters, was er een ondergrondse verkennerspatrouille die een basis legde voor 4 groepen die na de oorlog starten. Een daarvan was de onze.

Het huisvesten en financieren van de groep is niet altijd even makkelijk geweest. Vooral in de jaren direct na de oorlog waren de lonen laag en veel gezinnen hadden moeite om de contributie van 10 cent per week te betalen. De eerste aanschaf was een 4-persoonstent, gekocht in Rotterdam met het geld van een gulle gever.

Waar nu de St. Jozefkerk staat, stond vroeger het patronaatsgebouw waarin 3 ruime kamers voor ons bestemd waren. De zolder van de Antoniusschool, het huidige Zuidergebouw, was de tweede locatie waar we 15 jaar gezeten hebben. In november 1946 kreeg de groep van de burgemeester van Heesch, dhr. van Hulst, het eerste hout voor de bouw van patrouillehokken. Naast de normale activiteiten die de leiders en leidsters toen verrichtten, werden zij geacht aanwezig te zijn op de vergaderingen van de R.K. verenigingen welke regelmatig op zondag werden gehouden. Uit het feit dat iedere jongen, die toen aan de kaderpatrouillewedstrijden meedeed in mei 1946, zijn eigen vleesbonnen mee moest brengen, kan de situatie in die tijd worden afgelezen. Eind 1947 bedroeg de contributie 50 cent per maand. Daarnaast werden donateurskaarten van fl.1,- verkocht om het hoofd boven water te houden.

Het derde hoofdkwartier was in de jaren zestig, een boerderij in de Ruwaard, nadat wij als groep, een jaar na de verbouwing, het pand wilde openen, tot de grond toe afgebrand vanwege een brandstichting. Het vierde hoofdkwartier was een boerderij aan de Hescheweg, die wij moesten delen met de gidsen. Het laatste en huidige gebouw is de DJIB. Een oude boerderij aan de Industrielaan 57. Inmiddels is er aan dit pand al verschillende keren verbouwd of gerestaureerd zodat het er nu toch wat anders uitziet dan toen.

Geef een reactie

Scroll to top